14:23 H
 
 BODEGUES
DO PRIORAT
L’Estatut del Vi promulgat el 1932 pel Ministeri d’Agricultura ja reconeixia el Priorat com a zona vitivinícola a protegir.

L’aplicació i execució d’aquesta Llei no es va poder realitzar degut a les circumstàncies sociopolítiques viscudes al país fins al final de la guerra civil.

El 23 de juliol de 1954 es va aprovar el primer reglament de la DO Priorat i va ser publicat al B.O.E. l’11 d’agost de 1954. En aquells anys, l’existència de la denominació d’origen va suposar oferir unes certes expectatives a la zona, molt castigada per la despoblació i la crisi generalitzada del món rural. El reglament es va modificar posteriorment el 13 d’octubre de 1959 i el 19 de maig de 1975.

Des dels seus inicis la seu del Consell Regulador havia estat a l’Estació Enològica de Reus, però el 1999 el Consell Regulador es va traslladar a Torroja del Priorat, cosa que ha contribuït a facilitar les gestions i ha possibilitat així la implicació del sector.

L’any 2000, degut al gran reconeixement pel que fa a la qualitat i especificitat que estaven adquirint els vins de la DO i del compliment del Reial Decret 157/88 del 22 de febrer i del Reglament (CEE) 1493/99 del 17 de maig, el Consell Regulador en ple va prendre l’acord de sol•licitar al Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) l’atorgament de Denominació d’Origen Qualificada.

El Departament d’Agricultura, un cop realitzades les comprovacions oportunes, va aprovar el Reglament regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat el 18 de desembre del 2000, publicant-se al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) Núm. 3294 de 29 de desembre del 2000.

El 18 d’abril de 2006 es va aprovar el nou reglament de la DOQ Priorat adaptant-se a la nova Ley de la Viña y el Vino i a la Llei Vitivinícola Catalana i es va publicar al DOGC Núm. 4618 del 21 d’abril de 2006.

www.doqpriorat.org
 
copyright © LA LLAVOR DELS ORIGENS | DISEÑO WEB PRIMERPLANO www.primerplano.net | Google Analytics