14:23 H
 
 BODEGUES
DO TERRA ALTA
La Denominació d'Origen “Terra Alta” nasqué l'any 1972. El primer reglament de la D.O i del seu Consell Regulador fou aprovat per l’Ordre de 28 de maig de 1982, publicada al DOGC número 238 de 7 de juliol de 1982.

En l’actualitat, d’acord amb el que disposa la Llei 27/2002 d’ordenació vitivinícola, de 27 de juny del 2002, el Consell Regulador es una corporació de dret públic que té atribuïda la gestió de la D.O. “Terra Alta”.

Les finalitats del Consell Regulador són la representació, la defensa, la garantia i la promoció de la Denominació d'Origen “Terra Alta”, portades a terme pel mateix Consell Regulador i amb el suport de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).

L’any 1995, responen a la necessitat del món rural de la comarca i a proposta del Consell Regulador, es va constituir l’Agrupació de Defensa Vegetal Terra Alta. A dia d’avui aquesta ADV opera integrada dins del Consell Regulador, oferint servei a tots els agricultors de la comarca. Assessorament tècnic i administratiu, gestió del ajuts del Pla de Reestructuració i Reconversió de la OCM, i, un servei d’anàlisi química de mostos i vins, completen els serveis que a voluntat del Consell Regulador s’han anat posant a disposició de les persones inscrites als registres de la D.O. “Terra Alta”.

www.doterraalta.com
 
copyright © LA LLAVOR DELS ORIGENS | DISEÑO WEB PRIMERPLANO www.primerplano.net | Google Analytics